مهاجم
Tuesday, January 03, 2006
همیشه این جمله یادم می مونه:
هیچوقت خودتو برا کسی اونقدر فدا نکن که بعداازش متنفر بشی...
یادم می مونه
یادم می مونه
یادم می مونه
یادم می مونه
.............
1 Comments:
Blogger Gharibe said...
manam bayad yad migereftam
ama alan ham dir nashode yad migiram va yadam mimune