مهاجم
Saturday, June 03, 2006
هیچ وقت با یه عادم عاشق بحث نکن
.
.
چونکه دیونست
1 Comments:
Anonymous Baran said...
اتفاقا بر عکس چون دیوونست...راحت می شه باهاش بحث کرد...